Chuyên mục: News

MAINTAINING THE POSITION OF VIETNAMESE SPICES IN THE WORLD MARKET

Vietnam is the world’s leading spice exporter, with a turnover of about 1.5 billion USD [...]

Vietnam strives to remain world’s biggest cinnamon exporter

The cinnamon sector needs to issue a reform strategy to keep Vietnam’s position as the [...]

Ấn Độ và Mỹ là thị trường xuất khẩu quế lớn nhất của Việt Nam

Dự kiến năm 2022, giá trị xuất khẩu quế hồi đạt khoảng 276 triệu USD. [...]